Pages Menu
Categories Menu

Hem

Välkommen till kursen Sociala medier och digital kommunikation under vårterminen 2016 vid Högskolan Kristianstad. Kursplanen och litteraturlistan återfinns på kursplattformen i Its Learning. Utöver detta så finns även ett allmänt diskussionsforum ”fikarummet” där  frågor som berör kursens innehåll kan publiceras.

Vi ska under våren fördjupa oss i vad kommunikation i sociala medier betyder. Nya möjligheter och tänkbara hot skall belysas. Kursen ger en introduktion i hur man idag på olika sätt kan använda sociala medier och vilka möjligheter och risker det skapar för oss, såväl som individer som för organisationer. Vi beskriver klassiska kommunikationsteorier och ställer dessa emot den samtida utvecklingen avseende sociala medier på webben Kursen ger en insikt i hur olika sociala nätverk är uppbyggda, hur de är tänkta att fungera och hur de faktiskt används.