Pages Menu
Categories Menu

Delmoment 1 – Kommunikationsteorier

I detta inlägg beskrivs syftet med det första momentet. Det första momentet på vår kurs omfattar 7 veckor (halvfart). Momentet avslutas med en individuell skriftlig tentamen: Kommunikationsteorier.

Syftet med detta moment är att skapa en referensram och att införa ett antal begrepp som vi sedan under resten av kursen kan använda i vår reflektion över vår samtid. Ibland brukar man säga att för att förstå sin samtid/nutid så måste man kunna sin historia, eller något liknande. Det finns nog en sanning i detta. Men det finns ytterligare ett motiv till varför vi skall ägna tid åt klassiska kommunikationsteorier. Motivet kan uttryckas som ”att vi är omgivna av hästdroskor”. Jag har plockat upp beskrivningen från en föreläsning där vår oförmåga att tänka nytt i takt med att nya teknologier utvecklas illustrerades med de första bilarna. De var väldigt lika hästdroskor. Poängen med illustrationen är att bara för att det finns nya teknologiska förutsättningar (bilar) så förändras inte den mentala modellen för hur man transporterar sig från punkt A till punkt B. Den mentala bilden säger hästdroska.

Vi har naturligtvis en mängd hästdroskor även i vår tid. Vi är kanske än mer ursäktade än våra anfäder. Den teknologiska utvecklingen går rasande fort. Varje försök att beskriva hastigheten i förändringstakten blir nästa alltid en underdrift. Våra mentala modeller sitter fast längre.

Parallellt med de klassiska kommunikationsteorierna skall vi bekanta oss med vad sociala medier betyder. Vi går med Brian Solis hjälp igenom de olika sociala verktygen och diskuterar deras särskilda egenskaper och tillämpningar. Ett centralt begrepp när det gäller kommunikation på nätet är varumärke, såväl personliga som organisatoriska. Vi kommer att diskutera förutsättningarna för att bygga varumärke på nätet. En viktig aspekt är att generera trafik till sin plattform och frågan blir då, hur gör man det i sociala medier?

Kursens progression

Vi kommer att parallellt med de klassiska kommunikationsteorierna och tråden kring sociala medier att hålla en diskussion kring aktuella trender inom sociala medier levande. Som framgår av kursöversikten så rekommenderas parallell-läsning av de blogg-inlägg som lärarteamet för kursen kontinuerligt publicerar under rubriken; aktuella aspekter av sociala medier. Vi låter även Geert Lovink komma till tals med några kritiska reflektioner.

I kursöversikten finns det en plan presenterad för i vilken takt kurslitteraturen med fördel kan bearbetas. Jag kommer att kommentera kurslitteraturen i en Twitter-ström , (LevaDigitalt), Detta twittrande syftar till att uppmärksamma begrepp och tankemönster, att länka till intressanta artiklar eller andra resurser på nätet som är relevanta för vårt kursstoff.

Kursen har också en blogg vilken utgör en arena för kommentarer kring kursens stoff där tanken är att mer omfattande illustrationer bortom 140 tecken skall hitta sitt utrymme.

Tentamen – Kommunikationsteorier

Det första delmomentet examineras via en tentamen. Stoffet som tentamen omfattar beskrivas av John Fiskes bok; Introduction to communication studies samt de första 14 kapitlen i Brian Solis bok Engage! Tentamen omfattar alltså inte Stoffet som presenteras på bloggen under rubriken aktuella aspekter av sociala medier eller de fyra första kapitlen i Geert Lovinks bok; Networks without a cause : a critique of social media . Innehållet i blogginlägg och Lovinks bok kommer vi att hantera inom ramen för kommande delmoment.

Tentamen är utformad som en digital test i It´s Learning. Ni kommer att behöva avsätta ca 2 timmar någon gång under tentamensveckan, Tentamen publiceras på måndag 29 februari och ni har sedan tills på söndag 6 mars att genomföra testet. De flesta frågorna är av karaktären att de kan besvaras med ett klick, några frågor kräver kortare redogörelser i fritext. Men det finns en begränsning. När ni väl har startat testet så måste ni genomföra det i en följd. En klocka startar och tickar på som vore det ett timglas. När tiden är ute bör testet vara ifyllt och klart. Logiken bakom denna konstruktion är att eftersom ni har tillgång till kurslitteraturen under testet så bör ni snabbt kunna slå upp och hitta de passager som ni vill hänvisa till om ni mot förmodan inte har det aktuellt i närminnet. Men om ni inte har läst in kurslitteraturen så finns risken att ni inte hinner med. Vi återkommer med ytterligare information när det närmar sig tentamen.

Lycka till !

/Björn och Montathar