Pages Menu
Categories Menu

Kursöversikt

Översikt – Sociala medier och Digital kommunikation VT2016

Kursvecka Litteratur Händelser
V3: Kursvecka 1 (JF) Kap1-2 Kursintroduktion – .
V4: Kursvecka 2 (JF) Kap3            (BS) Kap 1- 2
V5: Kursvecka 3 (JF) Kap4-5         (BS) Kap 3-5          (GL) Kap 1
V6: Kursvecka 4 (JF) Kap6            (BS) Kap 6-8          (GL) Kap 2
V7: Kursvecka 5 (JF) Kap7            (BS) Kap 9-11        (GL) Kap 3
V8: Kursvecka 6 (JF) Kap8-9         (BS) Kap 12-14      (GL) Kap 4  
V9: Kursvecka 7 Deadline 6/3: Tentamen – Kommunikationsteorier –
V10: Kursvecka 8                              (BS) Kap 15-16      (HE) Kap 1-2  
V11: Kursvecka 9                              (BS) Kap 17-19      (HE) Kap 3
V12: Kursvecka 10                              (BS) Kap 20-22      (HE) Kap 4  
V13: Kursvecka 11                              (BS) Kap 23-25      (HE) Kap 5-6
V14: Kursvecka 12 Deadline 10/4: Kommunikation i sociala medier –
V15: Kursvecka 13 (BKU) Kap 1                                        (GL) Kap 5
V16: Kursvecka 14 (BKU) Kap 2                                        (GL) Kap 6
V17: Kursvecka 15 (BKU) Kap 3 – 4                                   (GL) Kap 7
V18: Kursvecka 16 (BKU) Kap5                                         (GL) Kap 8
V19: Kursvecka 17 Deadline 15/5: Argumentationsanalys
V20: Kursvecka 18 Läslogg – bearbetning                       (GL) Kap 9-10
V21: Kursvecka 19 Läslogg – reflektion                           (GL) Kap 10
V22: Kursvecka 20 Deadline 5/6. Läslogg
V34 Omtentamen
Delprov 1 (5hp):Kommunikationsteorier Individuell skriftlig tentamen
Delprov 2 (4hp) Kommunikation i sociala medier Inlämning av individuell skriftlig rapport
Delprov 3 (4hp) Argumentationsanalys Gruppvis projekt avseende konstruktion och analys av argumentation
Delprov 4 (2hp) Bloggen Läslogg avseende sociala medier
Lärare
  Björn Cronquist (CRB) – Bjorn.Cronquist@hkr.se, (kursansvarig)

Montathar Faraon (FAM) – Montathar.Faraon@hkr.se

Litteratur
  ·         (JF) Fiske, John (2010), Introduction to communication studies.

·         (BS) Solis, Brian (2011), Engage!.

·         (BKU) Björnsson, Gunnar., Kihlbom, Ulrik., Ullholm, Anders (2009), Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande.

·         (GL) Lovink, Geert (2011), Networks without a cause : a critique of social media.

·         (HE) Herbert, Ingrid & Englund Hjalmarsson, Helena (2012), Språket i sociala medier.